Over ons

De Bomen Stichting Deurne, in het dagelijks gebruik ook wel genoemd de Stichting Boombelijd, werd opgericht op 23 juni 1999. De Stichting streeft naar een goed boombeleid in Deurne. Voor behoud, kwaliteit en uitbreiding van ons bomenbestand.

Wat doen wij?
1. Overleg met de gemeente en adviseren over herplant en compensatie van kap.
2. Voorlichting aan de bewoners en hen bewustmaken van de waarde van bomen.
3. Problemen oplossen: bomen schouwen, advies geven.

Geschiedenis van de Stichting
Na de oprichting in 1999 en daaropvolgende jaren kon de Stichting krachten bundelen en bezwaren tegen het kappen van bomen indienen bij de gemeente. Toen de kapvergunning werd afgeschaft in 2009 verdween de wettelijke mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het kappen. De Stichting had nauwelijks mogelijkheden meer om tegen het beleid in opstand te komen. In plaats van een kapvergunning kwam er toen wel een lijst met Groene Parels: bomen, zowel in particulier bezit als op gemeentegrond, die ten allen tijde behouden zouden moeten blijven. Helaas bleek in de praktijk ook deze status, bomen onvoldoende tegen kap en slechte behandeling te beschermen. Naar aanleiding van een recente gevallen van onnodige kap in de afgelopen jaren, is de stichting door een zevental zéér verontruste Deurnenaren nieuw leven ingeblazen.

De verborgen impact

door Babette Porcelijn

Bomen maken
zuurstof
en filteren 1/4 van zuurstof uit de lucht en halen CO2 uit de lucht. Bomen zwakken
de wind af.

In een hectare oerwoud zit in totaal zo’n 300 ton CO2 opgeslagen, vergelijkbaar met 10 jaar autorijden. Dat komt in één keer vrij als dat stuk bos verbrandt.

Wortels houden
vruchtbare grond vast en beschremen tegen erosie.

1 boom verdampt zo’n 4.000 liter water per dag. Bos zorgt dan ook voor meer regen in een gebied.

4/5 van alle soorten 
(op land) leven in het bos. 1 boom kan meer dan 250 plant- en diersoorten ondersteunen.

1 boom koelt net zoveel als 10 airco’s. Bos reguleert dan ook de temperatuur in een gebied.

Wortels houden water
vast in de boden en ze zuiveren het water zelfs.

Stichting Boombelijd

Wij streven naar het behoud van bomen, de bevordering van de kwaliteit en uitbreiding van het gemeentelijk bomenbestand.

Contact

Fitissingel 236
5754 CE, Deurne

Tel.: 0622073155
Kvk: 17115360

Volg ons

Scroll naar boven